Index ¦ Archives ¦ Atom ¦ RSS

Μειωμένο πάσο ΜΜΜ: η χειρονομία μετρά

Απόκομμα εισιτηρίου ΜΜΜ του Βερολίνου-Βρανδεμβούργου

Συνήθως οι συζητήσεις για τες παροδικές αυξήσεις στες τιμές της πεζίνας τζιαι του ντίζελ έν με αφορούν επειδή -επίτηδες- έν οδηγώ. Βέβαια, πλέον στην Γερμανία, η τιμή του φυσικού αερίου καίει με με επειδή η μεγάλη πλειοψηφία των σπιθκιών στην Γερμανία θερμαίνεται αποκλειστικά με ΦΑ τζιαι όι με ρεύμα (τζιαι άρα δυνητικά εννά μπόρεν πιο εύκολα να μετακινηθεί προς ανανεώσιμες πηγές).

Για τους παραπάνω Γερμανούς πάντως, η τιμή της πεζίνας –που εξεπέρασε τα 2.10 Ευρώ/λίτρο– εν τεράστιο θέμα αφού η Γερμανία εν πιο εξαρτημένη που τ’ αυτοκίνητα σε σχέση με χώρες στα δυτικά της.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, ο συνασπισμός σοσιαλδημοκρατών-πρασίνων-φιλελεύθερων, ανακοίνωσεν έναν πακκέττον μέτρων για να μας ανακουφίσει: Εφάπαξ τζιαι φορολογούμενα 300 ευρώ για κόστος θέρμανσης, προσωρινή μείωση του φόρου καυσίμων, τζιαι προσωρινή μείωση των πάσων των τοπικών ΜΜΜ στα 9 Ευρώ/μήνα.

Το τελευταίον έσιει αρκετόν ενδιαφέρον για μένα.

Οι τοπικές δημόσιες συγκοινωνίες λειτουργούν με τον σχεδιασμόν τζιαι την επίβλεψη των Tarif- und Verkehrsverbünde (Ενώσεις Ναύλων τζιαι Συγκοινωνιών). Τούτες οι ενώσεις φροντίζουν ώστε οι διάφορες εταιρίες που λειτουργούν σε μιαν γεωγραφική περιοχή να συντονίζουν τόσον τα δρομολόγια τους ώστε να υπάρχει η δυνατότητα μετεπιβίβασης μεταξύ διαφορετικών μέσων, αλλά τζιαι να υπάρχει κοινόν εισιτήριον.

Το πόσον καλά γίνεται το πιο πάνω διαφέρει που περιοχήν σε περιοχήν. Στο Βερολίνον έχουμεν ίσως το πιο ευκολοκατανόητον σύστημα, αφού τα κρατίδια του Βερολίνου τζιαι του Βρανδεμβούργου ρυθμίζουνται που την ίδιαν αρχήν (την VBB) τζιαι η πόλη του Βερολίνου καλύπτεται που έναν εισιτήριο (το Berlin-AB, 3 Ευρώ το μονής, 86 Ευρώ το μηνιαίο πάσο).

Τούτον εν μάλλον η εξαίρεση αν δεις πόσον διασπασμένα εν τα δίκτυα σε ούλλα τα υπόλοιπα κρατίδια στον χάρτην πκιο κάτω.

Χάρτης των Ενώσεων Ναύλων τζιαι Συγκοινωνιών της Γερμανίας

Το μέτρο για μηνιαίο πάσο στην τιμή των 9 Ευρώ εν απίστευτα καλή προσφορά. Σχεδόν το 1/10 της κανονικής τιμής. Τι πρόβλημα μπορεί να υπάρχει;

Μέσα σε μερικές μέρες που την ανακοίνωση του μέτρου, εσυζητηθήκαν πολλά τζιαι όντως υπάρχουν καλοί λόγοι για κριτική. Χωρίς κάποια ιδιαίτερη σειρά:

  • Το μέτρον ανακοινώθηκε που την ομοσπονδιακή κυβέρνηση χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με τα κρατίδια τζιαι τις ενώσεις των ΜΜΜ που θα πρέπει τωρά να το υλοποιήσουν στα ξαφνικά. Επικρατεί αναστάτωση τζιαι ασάφεια.
  • Πρόκειται για μιαν μεταφορά πλούτου χωρίς απαραίτητα κοινωνικά δίκαιην στόχευση: τα δίκτυα ΜΜΜ χρησιμοποιούνται πκιο πολλά στες πόλεις απ’ ότι στες αγροτικές περιοχές που έχουν λλιόττερες υπηρεσίες ΜΜΜ στην διάθεσην τους τζιαι άρα οι δεύτεροι εννά επιδοτήσουν τους πρώτους.
  • Η επιλογή της μειωμένης αντί μηδενικής τιμής εισιτηρίου κάμνει την εφαρμογή πιο δύσκολη χωρίς ιδιαίτερο λόγο. Η τιμή των 9 Ευρώ εν συμβολική, αλλά σημαίνει αλλαγή στα μηχανογραφικά συστήματα ~75 ενώσεων τζιαι ~600 εταιριών ΜΜΜ σε ούλλην την χώραν. Η επίσης συμβολική τιμή των 0 Ευρώ θα εσήμαινε απλά σταμάτημαν των ελέγχων εισιτηρίων για 3 μήνες.
  • Η ιδέα ότι εν η τιμή του εισιτηρίου που σταματά τους οδηγούς αυτοκινήτων που να το γυρίσουν στα ΜΜΜ έννεν απαραίτητα σωστή. Τα λεφτά που εννά ππέσουν για τούτον το μέτρο θα επροσφέραν καλλύττερα αποτελέσματα αν επηένναν στην βελτίωσην τζιαι επέκτασην των προσφορών ΜΜΜ σε περιοχές που υστερούν.

  • Η ξαφνική μετακίνηση προς τα ΜΜΜ χωρίς προετοιμασίαν που τες εταιρίες εννά δημιουργήσει προβλήματα πληρότητας τζιαι εννά οδηγήσει σε πολλές καθυστερήσεις τζιαι ακυρώσεις που τελικά εννά πλήξει την εικόναν των ΜΜΜ τζιαι για τους παραδοσιακούς χρήστες τους, τζιαι για όσους τα γνωρίζουν τωρά λόγω της ανάγκης για εξοικονόμηση.

  • Το μέτρον αφορά μόνον τες τοπικές συγκοινωνίες, αλλά σε περιοχές που οι ενώσεις ΜΜΜ καλύπτουν μιτσιές εκτάσεις ή έν υπάρχει ενιαίον εισιτήριο, εν δώρον άδωρον.

Νομίζω οι κριτικές έχουν βάση, αλλά όπως λαλεί τζιαι ο τίτλος, η χειρονομία μετρά. Το μήνυμαν ένι ότι η λύση στην κρίση τιμών για τους οδηγούς ΙΧ έν μπορεί να ένι η μείωση των φόρων καυσίμων (μόνον), αλλά τζιαι η αλλαγή του παραδείγματος.

Όσον για μιαν πκιο μακροχρόνιαν λύση, νομίζω η ιδέα της Αριστεράς εν στην σωστήν κατεύθυνσην: χωρίς εισιτήρια, δωρεάν στο σημείον της χρήσης, χρηματοδότηση μέσω της φορολογίας κατοίκων, διερχομένων, τζιαι τουριστών.

Unless otherwise noted, all rights reserved by defterin on defterin. Built using Pelican. Theme based on svbhack by Giulio Fidente on github.